230V-laddare för 14,8V-batterier

250kr

Automatladdare (17,1V /2,A)  för alla 14,8 V-batterier

SKU: BR 105 Category:

230V-EU-laddare för 14,8V-batterier

Superions standardladdare - fungerar även med äldre FI-batterier

Output 17,1 V / 2A

Laddaren känner av när batteriet är fulladdat och kopplar då ifrån.

Indikatorlampa (grön/röd) visar när laddning sker samt när laddningen är klar